Labotest | Laboratorium Inżynierii Lądowej

labo

 

Jesteśmy

 • Posiadamy certyfikat akredytacji PCA nr AB 442
 • Jesteśmy członkiem rzeczywistym nr 214 Klubu Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB
 • Zatrudniamy doświadczonych fachowców
 • Dysponujemy najnowocześniejszym sprzętem pomiarowo – badawczym
 • Znajdujemy się w wykazie laboratoriów uprawnionych przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie do wykonywania badań aprobacyjnych
 • Bierzemy udział przy realizacji najważniejszych inwestycji drogowych w Polsce

4845130350

 • Badania geotechniczne kruszyw i gruntów zgodnie z PN i EN
 • Badania konstrukcji budowli inżynierskich
 • Badania betonów i spoiw
 • Badania geotechniczne odpadów powęglowych
 • Badania geotechniczne żużli metalurgicznych
 • Opracowanie i wdrażanie systemów Zakładowej Kontroli Produkcji
 • Doradztwo techniczne

slaskie

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

„Wprowadzenie do oferty firmy LABOTEST innowacyjnej usługi polegającej na badaniu i atestacji materiałów odpadowych
w celu ponownego wykorzystania ich w budownictwie.”

Laboratorium Inżynierii Lądowej „LABOTEST” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Wartość projektu: 484 202,63 Wartość dofinansowania: 180 890,94 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl

 

Posiadamy akredytacje

znak1              AB442              pollab     geo

ZAKRES AKREDYTACJI – znajduje się 866-591-4253

210-660-5393

Untitled-2
Laboratorium Inżynierii Lądowej
Labotest Sp. z o.o.
40-397 Katowice
ul. Lwowska 38tel. / fax: (032) 256 95 49
(032) 355 61 11
(032) 355 61 12
tel. kom. 0 507 024 439
e-mail: labotest@labotest.pl
www.labotest.pl