AUTONOMICZNY
MASZT
KOMUNIKACYJNO
KONTROLNY


System wyspowy zasilany
odnawialnymi źródłami energii

Tower Tech - Autonomiczny Maszt Komunikacyjny

Tower Tech sp. z o.o. jest spółką posiadającą w 100% polski kapitał powstałą w celu rozwijania technologii autonomicznych masztów komunikacyjnych, ich produkcji oraz wznoszenia. Zatrudnia wysokiej klasy specjalistów w dziedzinie budowy konstrukcji wieżowych, energetyki, telekomunikacji a także współpracuje z kadrą naukową czołowych polskich uczelni. W 2017 roku Tower Tech sp. z o.o. zakupiła licencję wyłączną oraz prawa autorskie do projektów oraz wyników badań firmy Towernet System sp. z o.o. z którą będzie współpracować przy tworzeniu nowatorskich technologii przemysłowej energetyki odnawialnej. Współpraca z Towernet System sp. z o.o. dała również możliwość korzystania z prototypowej instalacji Metamasztu z własnym zasilaniem energią odnawialną.
Produkt firmy Tower Tech sp. z o.o. jest jedynym na rynku komercyjnym rozwiązaniem pozwalającym na budową masztów komunikacyjnych o wielorakim zastosowaniu w warunkach braku dostępu do jakiejkolwiek infrastruktury stałej – energetycznej oraz komunikacyjnej. Niezawodność i efektywność naszego rozwiązania potwierdziły badania prowadzone w dwuletnim okresie eksploatacji instalacji prototypowej przez niezależne ośrodki naukowe – Politechnikę Warszawską i Białostocką oraz w trakcie wielomiesięcznych testów prowadzonych przez operatorów telekomunikacyjnych. Od jesieni 2014 roku instalacja prototypowa na maszcie autonomicznym udostępnia Internet bezprzewodowy na terenie gminy Suraż w woj. podlaskim.
Celem Tower Tech sp. z o.o. jest ciągłe doskonalenie energetycznych technologii hybrydowych opartych o odnawiane źródła energii. Partnerstwo z europejskimi liderami technologicznymi oraz ośrodkami naukowymi jest gwarantem zastosowania w produktach Tower Tech sp. z o.o. najnowszych światowych osiągnięć w zakresie projektowania konstrukcji, energetyki, inżynierii materiałowej, aerodynamiki oraz ekologii.
Zapraszamy do lektury i zapoznania się z technologią która stała się naszą pasją.
Zespół Tower Tech sp. z o.o.
mucosopurulent