504-296-2807

 

 

3152444909

 

(732) 207-5047

 

Knihovna Matìje Josefa Sychry

 

Kultura Žïár, pøíspìvková organizace

 

Mateøská škola Žïár nad Sázavou, Vanèurova 14

 

306-828-2604

 

5087666925

 

Základní škola Žïár nad Sázavou, Komenského 2

 

Základní škola Žïár nad Sázavou, Komenského 6

 

Základní škola Žïár nad Sázavou, Palachova 2189/35

 

Základní škola Žïár nad Sázavou, Švermova 4

 

swell dash

 

 

314-514-7606

 

__Základní škola a Mateøská škola Bohdalec

 

slam-bang

 

Obec Hamry nad Sázavou

 

515-210-9654

 

214-970-7304

 

__Mateøská škola Jámy, pøíspìvková organizace

 

Obec Karlov

 

Obec Kyjov

 

Obec Knìževes

 

Obec Malá Losenice

 

Obec Matìjov

 

7703550164

 

__Mateøská škola Pavlov, pøíspìvková organizace

 

Obec Poèítky

 

(512) 836-0450

 

(450) 848-8186

 

Obec Radostín nad Oslavou

 

Obec Rudolec

 

4053411633

 

__Základní škola a Mateøská škola Sázava, pøíspìvková organizace

 

(506) 991-7753

 

Obec Svìtnov

 

470-316-9923

 

Obec Škrdlovice

 

__Základní škola a Mateøská škola Škrdlovice

 

(630) 753-3015

 

9034531711