12.07.40817

Varbireisi jooksul tekivad laeva katkises osas veidrad voolukaod. Peale väljumist Footfallis teeme esmase külastuse selgitamaks välja voolukadude põhjuse, aga isegi Cydnieul ei teki ühtegi head teooriat.
Kroonik: Chayne


13.07.40817

Ajame laeva kuivdokki paranduste jaoks. Meeskond lastakse linna peale ning järgnevad erinevad otsinguprotseduurid - kapten hangib omale mehhaanilise käe, teiste otsingud vilja ei kanna. Muu hulgas võtame ka ühendust teisel poole Lõugu oleva admiraliteediga kaardi detailide üleandmise organiseerimiseks.
Parandusprotseduuride kestvuseks ennustatakse 4 päeva. Teisel ööl kaovad elektrisüsteemi anomaaliad ning kaks parandustöölist.
Tundes, et tegemist võib olla turvaintsidendiga, otsustab chayne kadumist uurida. Lõpuks leitakse kadunud parandusmehed ühest kinnikeevitatud alkoovist, jalgupidi lakke tõmmatuna ning väljarippuvate soolikatega. Kahtlustame, et kohtumisel Kaose leegioni laevaga oleme kellegi pardale võtnud või siis hljem varbis mõne demoonilise olendi pardale korjanud.
Samal ajal kõrtsis kuuleb kapten kaaspidutsejatelt tema poolt üüritud linnaosas toimuvatest voolukatkestustes. Muu hulgas veab ka kihla, et tema üliäge Adeptus Mechanicuse esindaja Cyndieu suudab voolu korda teha 24 tunniga. Kogume kokku ülejäänud laeva nõukogu liikmed pluss John Smithi ja Pulli ning asume kapteni kihlvedu täitma.
Rikkurite linnaosas valvuritega rääkides selgub, et neilgi on olnud inimkadusid. Jaguneme - turvameeskond jääb valdavalt Cydneu, Smithi ja Pulliga ülemistesse kompleksi sfääridesse samal ajal kui Chayne, Miriam ning Porr alumistes kihtides kadunud töötajate jälgi ajavad. Selle teeb lihtsamaks oluliselt lai vereriba, mida mööda minnes jõutakse kilbiruumini, kus vedeleb psiooniliselt aktiivne laip. Sinna saabub ka Cydnieu saatjatega, kes olid otsima asunud kahte laeva turvameeskonna kadunud liiget.
Torkimise peale laguneb laip suureks nahkhiireparveks. Muu hulgas ilmub välja selgitamatu pimedus koos mitme punase silmapaariga. Kahtlustame Öövalitsejate esindajaid ning paanitsedes laseme tuled kustutada. Olukord sellest palju paremaks ei muutu. Põgeneme tulistades, kuuldes veel kuidas üks jäetakse meid jälitama samal ajal kui teised lähevad edasi missiooni täitma.Jälitajal pole mingeid probleeme meile järele jõudmisega. Lõpuks jätame ta Pulliga kaklema ning ise põgeneme üles. Kuulutame välja üleüldise alarmi. Muu hulgas soovitame kontrollida, ega mõnda vaenulikku laevastikku pole läheduses ning spekuleerime, et ülejäänud kosmoseväelased tahavad saboteerida Footfalli reaktoreid.
Olles veennud planeedi kaitsejõudusid olukorra tõsiduses, võtame sisse kaitsepositsioonid reaktori juures. Muu hulgas saabub sinna ka seltskond Skitariisid. Olles pisut passinud, tuleb ühest koridorist Pull. Selgitame, et tegemist on omaga ning oleme pisut üllatunud, isegi võiks öelda, et kahtlustavad. Samal ajal on õhutõrjerelvaga lage valvanud tegelane suunanud torud allapoole. Hetk hiljem avab ta Kaose Jumalatele poolehoiukarjeid kuuldavale tuues tule, mille lõpetab paar kiiret lasku Chayne püstolist. Paraku polnud tegemist ainukese Kaose kultistiga ning järgneb suurem tulevahetus.
XPEEH! 250.

Kroonik: Chayne