ມະຫາວິທະຍາໄລ ວິທະຍາສາດ ສຸຂະພາບ

 

ມະຫາວິທະຍາໄລ ວິທະຍາສາດ ສຸຂະພາບ (ມວສ)

English

9726345299
(850) 731-1408
270-406-3024
Super-christian
(970) 825-4104
 
ຍິນດີຕ້ອນຮັບເຂົ້າສູ່ website ຂອງ ມວສ

 

ກິດຈະກໍາ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຕ່າງໆ' NEWS '

        àºžàº´àº—ີມອບທຶນການສຶກສາຂອງສາມບໍລິສັດໃຫ້ແກ່ນັກສຶກສາແພດສາດ ( ມວສ ) ປີທີ6 ຈຳນວນ 10 ຄົນ ລວມມູນຄ່າ : 20.090.000 ກີບ.

        1. ທ່ານ ນາງ ມຸກສາ ພົມມະຈັກ

          :  ( ມອບເງີນຈຳນວນ: 4,018,000 ກີບ )

        2. ບໍລິສັດ ສາມດີການຄ້າ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ ( 3D Trading Sole Co.,Ltd )

          :  ( ມອບເງີນຈຳນວນ: 8,036,000 ກີບ )

        3. ບໍລິສັດ ເອັກເຊີເລັນດີຊາຍ ແອນ ມາເກັດຕິງ ຈຳກັດ ( Excellent Design and Marketing Sole Co.,Ltd )

          :  ( ມອບເງີນຈຳນວນ: 8,036,000 ກີບ )
             ໃນວັນທີ 17.10.2018, ທີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

   
   
   

         ພີທີມອບຮັບໜ້າທີ່ໃໝ່ລະຫວ່າງ ຫົວໜ້າ ຫ້ອງການ ມວສ ຜູ້ເກົ່າ ແລະ ຫົວໜ້າ ຫ້ອງການ ມວສ ຜູ້ໃໝ່.


   

        ( ມວສ ) ວັນທີ 28 ສີງຫາ 2018 ທີ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ


    

    

    

    

    

    

        àºžàº´àº—ີຊົມເຊີຍຜົນງານຂອງພະນັກງານ ມະຫາວິທະຍາໄລວິທະຍາສາດສຸຂະພາບ ທີ່ສໍາເລັດໜ້າທີ່ເຂົ້າຮັບອຸດໜູນບຳນານ.


   

        ( ມວສ ) ວັນທີ 24 ສີງຫາ 2018 ທີ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ


    

    

    

    
Information on CATALYST Project for the Project Link
647-856-0052

  ເຊີນຮ່ວມກິດຈະກໍາການສະຫຼຸບ

  ແລະການສະຫຼອງບຸນປີໃຫມ່ລາວ

  ທີ່ ມວສ

(705) 910-8763
579-621-8034
3096723169
480-462-0081

ມະຫາວິທະຍາໄລ ວິທະຍາສາດ ສຸຂະພາບ

ຖະໜົນສາມແສນໄທ, ວິທະຍາເຂດເພັຽວັດ, ເມືອງສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ໂທ +856 (0)21 22 28 83, ແຟັກ +856 (0)21 21 40 55, Email contact@uhs.edu.la