Strona G³ówna

ELOF

Elektroniczny Obieg Faktur

Elektroniczny Obieg Faktur

ELAU

Elektroniczne Archiwum Umów

Elektroniczny Obieg Umów

 kontroli nad obiegiem faktur w firmie,

 przy¶pieszenia obiegu faktur,

 elektronicznej archiwizacji dokumentów,

 poprawê dyscypliny organizacyjnej,

 redukcji kosztów obs³ugi faktur.

 szybko dostêp do faktur,

 dostêpu do umów z dowolnego miejsca.

wiêcej >>

 redukcji kosztów obs³ugi umów,

 skróceniu czasu potrzebnego na znalezienie umowy,

 wyeliminowaniu potrzeby kopiowania umów,

 kontroli terminów wyga¶niêcia zawartych umów,

 uporz±dkowania papierowego archiwum umów,

 dostêpu do umów z dowolnego miejsca,

 braku problemu umów zagubionych.

wiêcej >>