"wyroby hutnicze, blachy, profile zimnogiête, prefabrykaty zbrojeniowe, rury, kszta³towniki, ³uki, stal, bowim, stale wêglowe niestopowe, niskostopowe, prêty zbrojeniowe"

Wyroby hutnicze: blachy, prêty, rury bez szwu i ze szwem, kszta³towniki, prêty zbrojeniowe, profile zimnogiête i inne wyroby.


Posiadmy oddzia³y na terenie ca³ego kraju - zapraszamy po wyroby hutnicze - stale wêglowe niestopowe oraz niskostopowe.

O FIRMIE PRODUKTY BLACHY, STALE, PRÊTY, RURY (210) 761-9320 5714350654 978-568-7497 SERWIS
Atualno¶ci Wyniki 3142022743 Bowim Podkarpacie 9108262890
BOWIM ENGLISH LANGUAGE BOWIM DEUTSCH SPRACHE