P?tek 01. ?nora 2019
  Vítejte na stránkách firmy NGS 

   Firma NGS, s.r.o. je nástupcem spoleèností Softlink a Datalink s dlouholetými zkušenosti na poli vývoje telekomunikaèních zaøízení a softwarových øešeních. Program èinností sahá od návrhu a vývoje hardwarového nebo softwarového øešení dle požadavkù zákazníka, až po samotnou výrobu èi realizaci.  Novinka - Malá zabezpeèovací ústøedna eDémon 

   Malá zabezpeèovací ústøedna MZÚ-E je urèena pro zabezpeèení menších objektù, jako jsou byty èi menší rodinné domy, kde postaèí 4 až 11 detekèních prvkù jako jsou PIR senzory, magnetické dveøní snímaèe, detektory plynu, kouøe èi tøíštìní skla ... detail produktuNGS, s.r.o.
Tomkova 409
Kralupy nad Vltavou
278 01
tel.: +420 315 707 111
fax: +420 315 707 200
mail: (803) 288-0775